Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - prowadzone sprawy