Oferta: stanowisko ds. rekrutacji i szkoleń

Data publikacji: 2006-03-01
Nr ref.: MOPR/ 4 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: stanowisko ds. rekrutacji i szkoleń

Data rozstrzygnięcia oferty

2006-04-07

Zakres podstawowych czynności

- prowadzenie ewidencji podań o pracę i odpowiedzi;
- dokonywanie selekcji ofert osób ubiegających się o pracę;
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rekrutacji pracowników;
- udział w prowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych oraz informowanie kandydatów o wynikach przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych;
- prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników MOPR.

Wymagania obowiązkowe

- Wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kadrami)
- Dobra umiejętność obsługi programów: Word, Excel

Wymagania dodatkowe

- Umiejętność pracy w zespole
- Umiejętność organizacji pracy

Wymagane dokumenty

- CV
- list motywacyjny
- dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie)
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

Lista kandydatów MOPR 4 2006.doc plik binarny

Informacja o wyniku naboru

Wybór.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Opis zmian: umieszczenie informacji o wyniku naboru ()
Opublikował(a): Maciej Stępień
Data i godzina publikacji: 2006-04-07 09:25