Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym Zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2020-09-02 do 2025-09-02

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02-09-2020

Oznaczenie sprawy CTK.4d/19/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Organizacja dwóch plenerowych pokazów filmowych będących częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pn. Rzeka Żywa, w tym uzyskanie licencji na wyświetlanie dwóch filmów: "Natura Urbana - Brachen of Berlin" oraz "Lost Rivers", z napisami w języku polskim, pozyskanie kopii filmów do wyświetlenia, zapowiedź pokazu.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  2. Fundacja AdArte, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Łukasz Bartoszyński
Data i godzina publikacji: 2020-09-02 12:34