Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2021-04-02 do 2026-04-02

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

2.04.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/7/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Usługa zaprojektowania, wykonania, montażu i demontażu wystawy z okazji imprezy plenerowej "Wielka Majówka. VII urodziny Bramy Poznania" odbywającej się w roku 2021 oraz opracowanie koncepcji i przeprowadzenie animacji wystawy / przedsięwzięcia edukacyjnego towarzyszącej/cego wystawie umożliwiającej/cego partycypację społeczną w procesie tworzenia wystawy.

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Fundacja Otwarta Strefa Kultury, ul. Głogowska 5, 60-738 Poznań

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Bartosz Małolepszy
Data wytworzenia informacji: 2021-04-02
Opis zmian: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agata Żarnowska
Data i godzina publikacji: 2021-04-02 11:18