Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2021-11-30 do 2026-11-30

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

30-11-2021

Oznaczenie sprawy PCD.1152/46/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa,
ul. Gdańska 2, 61-123
Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

wykonanie uzupełniającego autorskiego tłumaczenia treści publikacji o charakterze edukacyjno-kulturalnym w postaci folderów Traktu Królewsko-Cesarskiego

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Lingo Monika Kotkowska  

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Moszyński
Data wytworzenia informacji: 2021-11-30
Opis zmian: Aktualizacja zmian (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Wudzińska
Data i godzina publikacji: 2021-12-01 09:21