Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2021-12-02 do 2026-12-02

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

02.12.2021 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/48/2021

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie autorskiego scenariusza i realizacja na jego podstawie warsztatów pt. "Spódnice wyzwolenia" w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Naukowczynie

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Julia Kromolicka

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Pikuła
Data wytworzenia informacji: 2021-12-02
Opis zmian: Publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Wudzińska
Data i godzina publikacji: 2021-12-02 07:47