Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2022-06-22 do 2032-06-22

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

22.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/37/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

świadczenie usług z zakresu przewodnictwa miejskiego podczas realizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej pt. Lato na Trakcie Królewsko-Cesarskim 2022 oraz w ramach Spacerów po Fest Fyrtlach

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:

Anna Prendke

              

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Moszyński
Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 00:00
Opis zmian: Publikacja ogłoszenia (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agnieszka Wudzińska
Data i godzina publikacji: 2022-06-22 10:38