Komunikat: Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Data obowiązywania

od 2022-06-23 do 2032-06-23

Treść

Data zamieszczenia ogłoszenia o udzielonym zamówieniu na swojej stronie BIP:

23.06.2022 r.

Oznaczenie sprawy PCD.1152/41/2022

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

.

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Poznańskie Centrum Dziedzictwa

ul. Gdańska 2

61-123 Poznań

  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opracowanie merytoryczne treści na potrzeby wystawy "Jak robić szkołę?" w zakresie:

1.      uwarunkowania historyczne rozwoju systemu oświaty w Poznaniu i Wielkopolsce

2.      koncepcja ukrytego programu szkolnego oraz cechy programowe dobrej szkoły

3.      analiza wyzwań stojących przed systemem edukacji na podstawie raportów oraz przykłady szkół z dobrym programem

  1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu z którym zamawiający zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia:
  1. Edyta Głowacka-Sobiech

2.      Iwona Chmura-Rutkowska

3.      Agnieszka Jankowiak-Maik

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1983).

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Pikuła
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: Publikacja umowy (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Katarzyna Mleczek
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 09:01