Oferta: lider / liderka zespołu ds. promocji

Data publikacji: 2021-11-19
Nr ref.: PCD.KP.110.13.2021
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Stanowisko: lider / liderka zespołu ds. promocji
Informacje dodatkowe: Poznańskie Centrum Dziedzictwa (PCD) to miejska instytucja kultury zarządzająca markami: BP, Trakt Królewsko-Cesarski, CSE, GŚ oraz Fest Fyrtel.

Zakres podstawowych czynności

Zakres obowiązków:

 • koordynacja, sprawowanie nadzoru nad powierzonymi zadaniami i ocena pracy podległego Zespołu,
 • stała współpraca w zakresie promocji i reklamy z Zespołami PCD opiekującymi się poszczególnymi markami instytucji,
 • realizacja zadań z zakresu PR wewnętrznego,
 • nadzór nad realizacją strategii komunikacyjnej, kampanii promocyjnych i działań PR dla PCD oraz podległych mu marek,
 • koordynacja działań związanych z prowadzeniem stron internetowych oraz profili społecznościowych PCD i podległych mu marek,  
 • nadzór nad pracami wydawniczymi, w tym w szczególności współpracą z grafikami, drukarniami,
 • współpraca z dziennikarzami, pracownikami mediów i domami mediowymi w zakresie promocji i marketingu,
 • współpraca w zakresie promocji i komunikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym do PCD charakterze, z Urzędem Miasta Poznania oraz innymi podmiotami takimi jak: instytucje kultury, placówki edukacyjno-kulturalne, szkoły, stowarzyszenia, fundacje, podmioty związane z branżą turystyczną,
 • współpraca przy realizowaniu badań publiczności PCD,
 • reprezentowanie PCD w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, w tym mediami.
 • przygotowanie rocznych planów pracy Zespołu Promocji i sprawozdań z wykonanych zadań,
 • uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetu PCD, sprawowanie nadzoru nad jego efektywnym wydatkowaniem,
 • uczestniczenie w procesie przygotowywania planu zamówień publicznych PCD,
 • przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień, regulaminów związanych z obszarem kompetencji Zespołu Promocji,

Wymagania obowiązkowe

Wymagania niezbędne na stanowisku:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 5 lat stażu pracy na stanowiskach związanych z promocją, marketingiem w kulturze udokumentowanych w portfolio;
 • znajomość Poznańskiego Centrum Dziedzictwa - misji i idei, a także tożsamości podlegających mu marek: Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego, Centrum Szyfrów Enigma, Galerii Śluza oraz Fest Fyrtla;
 • wiedza w zakresie sposobu funkcjonowania mediów społecznościowych, realizacji cyklu wydawniczego, organizacji kampanii promocyjnych;
 • umiejętne wykorzystanie kanałów dystrybucji informacji bazujące na profilu odbiorców;
 • umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • kreatywność, otwartość, elastyczność, rzetelność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • biegła znajomość obsługi komputera, platform do videokonferencji oraz streamingu

znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2.

Wymagania dodatkowe

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • doświadczenie we wdrażaniu strategii komunikacyjnych,
 • umiejętność redagowania tekstów promocyjno-informacyjnych,
 • doświadczenie związane z pracą w sektorze publicznym, znajomość specyfiki uwarunkowań prawnych i finansowych działalności promocyjnej instytucji kultury.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • portfolio (format pdf) z prezentacją dotychczasowych doświadczeń w zakresie działań promocyjnych i PR,
 • autorski program działań promocyjnych zaplanowanych dla PCD jako marki parasolowej, a także wybranej przez siebie jednej marki należącej do PCD. Dokument powinien prezentować po jednym przykładzie wybranego działania z założeniem dysponowana na całość zadania budżetem w wysokości 30 000 zł brutto. Dokument powinien uzasadniać wybór konkretnych działań oraz wyjaśniać ich cel. Obojętność dokumentu: max. 4 strony A4.   

Składanie ofertOferty prosimy składać pod adresem:Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznańlub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 10 grudnia 2021 r.Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Inne informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)
Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju,
 • zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
 • pracę w centrum miasta - w Bramie Poznania.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2021-12-10.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODYWyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych  niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.KLAUZULA INFORMACYJNAAdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.Inspektor ochrony danychMogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.plCel i podstawy przetwarzania1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).3)      Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do:1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Łukasz Bartoszyński
Data wytworzenia informacji: 2021-11-19 00:00
Opis zmian: Wprowadzeie ogłoszenia (Aktualizacja)
Opublikował(a): Łukasz Bartoszyński
Data i godzina publikacji: 2021-11-19 10:30