Oferta: specjalista / specjalistka ds. promocji

Data publikacji: 2022-05-02
Nr ref.: PCD.KP.110.4.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Stanowisko: specjalista / specjalistka ds. promocji

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie kont na portalach społecznościowych, redagowanie treści i administrowanie stroną www Centrum Szyfrów Enigma (CSE). Budowanie społeczności wokół nowej marki produktowej/obiektu. Odpowiedzialność za komunikatywny charakter publikowanych treści, zgodnych ze strategią marketingową CSE;
 • współpraca przy realizacji strategii komunikacji i kampanii promocyjnych oraz działań PR
  CSE;
 • realizacja zadań z zakresu projektów graficznych, współpraca z wyłonionymi grafikami. Dbałość o zgodność powstających materiałów z CI CSE;
 • realizacja zadań związanych z nagrywaniem filmów, podcastów, streamingiem;
 • współpraca przy produkcji gadżetów i druków informacyjno-promocyjnych;
 • przygotowanie materiałów prasowych;
 • współpraca przy działaniach promocyjnych PCD i jego pozostałych marek: Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego, Fest Fyrtla, Galerii Śluza;
 • przygotowywanie projektów umów, zleceń, zamówień pzp związanych z obszarem kompetencji Zespołu Promocji;
 • uczestniczenie w procesie przygotowywania budżetu PCD, sprawowanie nadzoru nad jego efektywnym wydatkowaniem oraz realizacja sprawozdawczości z wykonania.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z działalnością promocyjną lub kulturalną;
 • umiejętność administrowania stroną www, sprawne poruszanie się w Internecie i znajomość narzędzi promocyjnych jakie stwarza to medium, sprawne posługiwanie się takimi narzędziami jak Facebook, Instagram, Youtube, Tik-Tok itp.;
 • umiejętność pracy w zespole, realizowania działań wspólnych, niekonfliktowość, nastawienie na budowanie długotrwałych, dobrych relacji ze współpracownikami, partnerami, odbiorcami;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa, dokładność, sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • wysoka kultura osobista i etyka pracy.

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy związanej z przedmiotem działalności Centrum Szyfrów Enigma,
 • doświadczenie we współpracy z mediami;
 • doświadczenie związane ze współpracą z grafikami oraz drukarniami.

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje np. spis dotychczas zrealizowanych działań promocyjnych, przykłady autorskich tekstów informacyjno-promocyjnych wraz
  z podaniem linków do stron internetowych prezentujących efekt prac.

Inne informacje:

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę);
 • możliwość rozwoju;
 • niepowtarzalną okazję  współtworzenia nowej przestrzenni kulturowej w Poznaniu.

Składanie ofertOferty prosimy składać pod adresem:Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznańlub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 20 maja 2022 r.Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań w terminie do 2022-05-20.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODYWyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych  niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.KLAUZULA INFORMACYJNAAdministratorAdministratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.Inspektor ochrony danychMogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]pcd.poznan.plCel i podstawy przetwarzania1)      Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.2)      Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).3)      Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).4)      Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.Okres przechowywania danychPaństwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.Prawa osób, których dane dotycząMają Państwo prawo do:1)      Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.2)      Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.3)      Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.4)      Prawo do usunięcia danych osobowych.5)      Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.6)      Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Alina Kowalska
Data wytworzenia informacji: 2022-05-02 00:00
Opis zmian: brak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Alina Kowalska
Data i godzina publikacji: 2022-05-02 12:12