Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-01/20

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-01/20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 8 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków położonych przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu i ul. Cysterek 5 w Owińskach (filia Zakładu w Poznaniu)

Termin składania ofert/wniosków

20 stycznia 2020 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

8 stycznia 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Szymanowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-17 17:24 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)