Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-01/23

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-01/23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 17 lutego 2023
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 702, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem".

Termin składania ofert/wniosków

21 marca 2023 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

15 lutego 2023

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2023-03-13 00:00
Opis zmian: zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2023-03-13 14:28