Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-02/2020

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-02/2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 22 stycznia 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem

Termin składania ofert/wniosków

6 marca 2020 do godz. 12:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

17 stycznia 2020

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Szymanowicz
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 13:12 - zmiana terminu składania ofert (Aktualizacja)