Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-07/21

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-07/21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 18 listopada 2021
Kwota postępowania: poniżej progu unijnego
Tryb postępowania: tryb podstawowy

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Termin składania ofert/wniosków

30 listopada 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

18 listopada 2021

Ogłoszenie

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Adam Szymanowski
Data wytworzenia informacji: 2021-11-18
Opis zmian: ogłoszenie o zamówieniu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Monika Szymanowicz
Data i godzina publikacji: 2021-11-18 12:42