Zamówienie: ZOLiRM.IV/381-09/19

Sygnatura zamówienia: ZOLiRM.IV/381-09/19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 4 listopada 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań
kontakt: 61 87 38 700, fax. 61 87 38 703
email: sekretariat@mogilenska.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Termin składania ofert/wniosków

12 listopada 2019 do godz. 13:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 listopada 2019

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Szymanowicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-04 08:32 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)