Zarządzenie nr 102/2001

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2000 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.07.2000 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania Wydziałów Urzędu Miasta - w zakresie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-11-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-11-13

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Zamówień Publicznych

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0