Zarządzenie nr 186/2020/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz projektu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-03-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-03-02

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM#Zarząd Dróg Miejskich#Gabinet Prezydenta

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-09 16:25:37.0