Zarządzenie nr 4/2018/K

w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-16

Kategoria zarządzenia

  • Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

  • dyrektorzy biur i wydziałów
  • Pracownicy UMP

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-17 16:20:17.0