Zarządzenie nr 4/2018/K

w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-16

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-05 16:26:24.0