Zarządzenie nr 669/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji projektu "Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej" na odcinkach Wartostrady nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9 i odcinku na cyplu za mostem Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-08-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-08-19

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Obsługi Urzędu#Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0