Zarządzenie nr 13/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Barbary Glapki na stanowisko dyrektora Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-05

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Wynagrodzenie

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-05-19 08:19:10.0