Zarządzenie nr 300/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-03-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-04-01

Pozycja w Dz.U.Woj.Wlkp

2748

Data ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp

2021-04-01

Kategoria zarządzenia

  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-18 08:23:51.0