Zarządzenie nr 625/2021/P

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji procesu zbycia udziałów spółki MODERTRANS Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-07-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-07-29

Kategoria zarządzenia

Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-29 16:13:48.0