Oferta: zastępca dyrektora

Data publikacji: 2020-05-25
Nr ref.: MKZ /77/2020
Wydział: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Stanowisko: zastępca dyrektora

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków na terenie miasta
 • przygotowywanie projektów decyzji konserwatorskich, postanowień i zaświadczeń
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych
 • organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 • realizacja zadań związanych z budżetem miasta w zakresie ochrony zabytków, w tym w zakresie dotacji na ochronę zabytków pochodzących z budżetu miasta
 • prowadzenie postępowań związanych z wyłonieniem wykonawców na prace konserwatorskie
 • nadzór nad działaniem Parku Kulturowego Stare Miasto
 • nadzór nad procedurami kontroli zarządczej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • minimum 4 lata stażu pracy
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • wiedza dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego
 • wiedza z zakresu ochrony prawnej zabytków
 • znajomość historii architektury miasta Poznania

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o kierunkach: historia sztuki, konserwatorstwo i zabytkoznawstwo, architektura, historia, prawo
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w obszarze PR lub współpracy z mediami
 • studia podyplomowe/kursy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji, planowania przestrzennego, zarządzania

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • możliwość pracy w trudnych warunkach (na wysokości powyżej 3 metrów)
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-06-15.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-08 10:48 - Przedłużenie terminu (Aktualizacja)