Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
specjalista
Nr ref.: 7/2022
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2022-11-28 2022-12-09 -
kierownik- filia nr 4- zespół dziennych domów pomocy w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.70.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-11-28 2022-12-09 -
konserwator - stanowisko nieurzędnicze
Nr ref.: DO.110.28.2022
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2022-12-01 2022-12-12 -
opiekun/opiekunka
Nr ref.: DPS3.DN.100.16.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-12-02 2022-12-13 -
opiekun/ka medyczny
Nr ref.: DPS3.DN.100.14.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-12-02 2022-12-13 -
opiekun/opiekunka
Nr ref.: DPS3.DN.100.15.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-12-02 2022-12-13 -
specjalista/ referent ds. koordynowania obiegu dokumentów- centrum wspierania rodzin "swoboda"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.71.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-11-29 2022-12-14 -
psycholog- centrum wspierania rodzin "swoboda" (projekt unijny)
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.72.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-11-30 2022-12-15 -
pracownik socjalny ds. zdrowia psychicznego
Nr ref.: MOPR/64/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-10-31 2022-12-16 zgłoś swoje CV
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/63/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-10-31 2022-12-16 zgłoś swoje CV
psycholog/terapeuta
Nr ref.: MOPR/66/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-11-14 2022-12-16 zgłoś swoje CV
animator klubu integracji społecznej
Nr ref.: MOPR/68/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-11-28 2022-12-16 zgłoś swoje CV
asystent rodziny w projekcie zit
Nr ref.: MOPR/6BIP9/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-11-28 2022-12-16 zgłoś swoje CV
młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-114-12/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2022-11-29 2022-12-16 -
sprzątacz/sprzątaczka
Nr ref.: 3/2022
Jednostka: Teatr Polski
2022-12-02 2022-12-16 -
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.32.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-12-07 2022-12-17 -
koordynator produkcji i programu
Nr ref.: 6/2022
Jednostka: Estrada Poznańska
2022-11-09 2022-12-23 -
kontroler biletów
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.31.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-11-23 2022-12-23 -
kierownik działu produkcji i programu
Nr ref.: 7/2022
Jednostka: Estrada Poznańska
2022-11-29 2022-12-23 -
pedagog specjalny w przedszkolu nr 119
Nr ref.: P119/2/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 119 im. Lecha
2022-11-24 2022-12-30 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta