Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.4.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2022-06-21 2022-07-01
ds. księgowości
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.22.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-06-21 2022-07-01
ds. terenowo-prawnych
Nr ref.: ZZM.OA/1100-3/2022
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2022-06-21 2022-07-01
główny księgowy
Nr ref.: P81-120-5/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja
2022-06-20 2022-06-30
ds.ochrony danych osobowych
Nr ref.: MOPR/35/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-06-13 2022-06-30
rzemieślnik
Nr ref.: ZSE.12.120.1527.2022
Jednostka: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)
2022-06-09 2022-06-30
specjalista ds.płac
Nr ref.: ZSE.12.120.1526.2022
Jednostka: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1,Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych)
2022-06-09 2022-06-30
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/34/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-06-09 2022-06-30
specjalista ds. administracji
Nr ref.: 3/2022
Jednostka: Estrada Poznańska
2022-06-08 2022-06-30
specjalista ds. administracji
Nr ref.: 4/2022
Jednostka: Estrada Poznańska
2022-06-08 2022-06-30
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
Nr ref.: P163
Jednostka: Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
2022-06-06 2022-06-30
pedagog
Nr ref.: P163
Jednostka: Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
2022-06-06 2022-06-30
nauczyciel przedszkola
Nr ref.: P163
Jednostka: Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
2022-06-06 2022-06-30
nauczyciel przedszkola
Nr ref.: P163
Jednostka: Przedszkole nr 163 "Baśniowy Zamek"
2022-06-06 2022-06-30
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSS105/02/2022
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 im. Juliana Tuwima (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 105, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3)
2022-06-06 2022-06-30
majster
Nr ref.: 2/ZRD/05/2022
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2022-05-06 2022-06-30
referent ds. księgowości
Nr ref.: K.1110-1/22
Jednostka: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
2022-03-24 2022-06-30
specjalista ds.administracji 40/40
Nr ref.: ZPPP.1-/1/2022
Jednostka: Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem)
2022-06-15 2022-06-29
specjalista ds. płac i kadr
Nr ref.: 1/2022
Jednostka: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
2022-06-14 2022-06-29
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.9.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-06-15 2022-06-27