Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
psycholog (hdd- hostel drugi dom) miejskie centrum interwencji kryzysowej w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.22.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-05-25 2022-06-17 2022-06-20
główny księgowy
Nr ref.: P81-120-3/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja
2022-05-19 2022-06-10 2022-06-20
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUWJO-I.110.8.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2022-05-05 2022-06-05 2022-06-14
specjalista ds. ewidencji środków trwałych
Nr ref.: CUWJO-I.110.9.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty
2022-05-05 2022-06-05 2022-06-14
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.18.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-05-24 2022-06-03 2022-06-06
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.17.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-05-17 2022-06-03 2022-06-24
pielęgniarka/ pielęgniarz
Nr ref.: DPS3.DN.100.6.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-04-27 2022-06-03 2022-06-09
specjalista d/s płac i kadr
Nr ref.: P81-120-4/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja
2022-05-20 2022-05-31 2022-06-06
ds. weryfikacji i aktualizacji
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.9.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-05-16 2022-05-27 2022-06-13
ds. wsparcia informatycznego systemu informacji przestrzennej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.10.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-05-16 2022-05-26 2022-06-21
specjalista ds. płac
Nr ref.: ZSS/KD/120/11/22
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2022-04-26 2022-05-25 2022-06-06
księgowy/a
Nr ref.: CUW-SAZ.110.16.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-05-11 2022-05-23 2022-06-06
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.17.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-05-11 2022-05-23 2022-05-24
ds. usuwania pojazdów
Nr ref.: ZDM.DP.1110.9.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-05-11 2022-05-22 2022-06-03
koordynator działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
Nr ref.: MOPR/28/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-05-06 2022-05-20 2022-06-01
ds.obsługi administracyjno-technicznej
Nr ref.: MOPR/27/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-05-05 2022-05-20 2022-05-30
ds. realizacji świadczeń
Nr ref.: MOPR/25/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-05-04 2022-05-20 2022-05-30
specjalista d/s płac i kadr
Nr ref.: P81-120-2/2022
Jednostka: Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja
2022-05-04 2022-05-18 2022-05-20
specjalista ds. rozliczeń i organizacji
Nr ref.: 1/ZRD/05/22
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2022-05-04 2022-05-16 2022-05-20
robotnik kwalifikowany - pracownik kuchni
Nr ref.: DPS3.DN.100.5.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-05-02 2022-05-16 2022-06-09