Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
ds. realizacji świadczeń
Nr ref.: MOPR/07/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-15 2022-02-24 2022-03-04
ds. płac
Nr ref.: MOPR/08/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-15 2022-02-24 2022-03-09
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.1.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2022-02-11 2022-02-21 2022-02-25
specjalista ds. koordynacji animacji senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych w poznaniu
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.6.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-09 2022-02-21 2022-03-17
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.6.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-08 2022-02-18 2022-03-02
psycholog (sow) - miejskie centrum interwencji kryzysowej
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.5.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-07 2022-02-17 2022-02-22
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.3.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-02-07 2022-02-17 2022-02-21
ds.obsługi planistycznej
Nr ref.: MPU-KP.1000.6.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-02-04 2022-02-14 2022-02-22
ds. ochrony danych osobowych
Nr ref.: MOPR/05/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-02-03 2022-02-14 2022-04-08
ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.2.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-01-25 2022-02-11 2022-03-09
specjalista ds. funduszu socjalnego
Nr ref.: SP7.1200.1.2022
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2022-01-14 2022-02-11 2022-03-10
księgowy
Nr ref.: CUW-SAZ.110.4.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-01-26 2022-02-10 2022-02-25
psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.4.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-01-28 2022-02-07 2022-04-08
ds. planowania i analiz
Nr ref.: MOPR/04/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-01-28 2022-02-07 2022-02-23
ds.obsługi administracyjnej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.1.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-01-25 2022-02-04 2022-02-25
ds. organizacji imprez i marketingu
Nr ref.: DO.110.2.2022
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2022-01-18 2022-02-01 2022-03-09
strażnik straży miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-14/21
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2022-01-03 2022-01-31 2022-02-28
ds. obsługi administracyjno - technicznej
Nr ref.: MOPR/02/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-01-17 2022-01-26 2022-02-23
ds. obsługi sekretariatu
Nr ref.: MOPR/01/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-01-17 2022-01-26 2022-03-07
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.2.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25 2022-02-21