Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
woźny
Nr ref.: 2/2022
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
2022-03-24 2022-04-11 2022-05-05
księgowy/a
Nr ref.: CUW-SAZ.110.11.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-29 2022-04-08 2022-04-11
z-ca kierownika - oddział chwiałka
Nr ref.: DO.110.7.2022
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2022-03-23 2022-04-08 2022-05-09
ds. umów i rozliczeń
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.9.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-03-21 2022-04-08 2022-04-25
specjalista ds. komunikacji i integracji społeczności senioralnej- centrum inicjatyw senioralnych
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.11.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-22 2022-04-01 2022-04-08
samodzielny referent ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.10.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-22 2022-04-01 2022-04-22
stanowisko ds. obsługi administracyjno-technicznej
Nr ref.: MOPR/14/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-03-18 2022-04-01 2022-04-08
kontroler biletów
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.8.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-03-11 2022-03-31 2022-04-06
główny księgowy
Nr ref.: 61 866 59 37
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
2022-03-07 2022-03-31 2022-04-25
geionformatyczne ds. tworzenia i aktualizacji danych systemu informacji przestrzennej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.4.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-03-01 2022-03-31 2022-05-06
ds. wsparcia informatycznego systemu informacji przestrzennej
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.3.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-02-25 2022-03-31 2022-04-20
specjalista ds kursów i szkoleń
Nr ref.: 1/2022
Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1)
2022-01-19 2022-03-31 2022-04-04
kasjer
Nr ref.: ZDM. DP.1110.5.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-03-18 2022-03-30 2022-04-13
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.8.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-03-18 2022-03-28 2022-04-13
pracownik socjalny- dom pomocy społecznej im. bł. e. bojanowskiego
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.10.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-03-16 2022-03-28 2022-04-08
ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.5.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-03-07 2022-03-28 2022-04-12
kontroler strefy płatnego parkowania
Nr ref.: ZDM. DP.1110.4.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-03-14 2022-03-27 2022-04-15
ds.weryfikacji aktów notarialnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.6.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-03-16 2022-03-26 2022-04-01
ds. obsługi klienta
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.2.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2022-03-15 2022-03-25 2022-04-01
strażnik straży miejskiej
Nr ref.: SMMP.III/1110-2/22
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2022-02-15 2022-03-25 2022-04-12