Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-114-6/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2022-04-22 2022-05-10
młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Nr ref.: BR-IX-114-5/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2022-04-22 2022-05-10
wychowawca
Nr ref.: POWZ.D.1/2022
Jednostka: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek"
2022-04-21 2022-05-09
wychowawca
Nr ref.: POWND.D.1/2022
Jednostka: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom"
2022-04-21 2022-05-08
ds.udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.8.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-04-25 2022-05-06
ds.udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.7.2022
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2022-04-25 2022-05-06
ds. uzgodnień i projektowania - pełen etat
Nr ref.: ZZM.OA/1100-2/2022
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2022-04-25 2022-05-06
starszy referent ds. płac i kadr
Nr ref.: 1/2022
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
2022-04-22 2022-05-06
sprzedawca biletów
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.15.2022
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2022-04-21 2022-05-06
pielęgniarz/pielęgniarka
Nr ref.: DPS.110.2.19.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-04-21 2022-05-04
opiekun/opiekunka medyczna
Nr ref.: DPS.110.2.18.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-04-21 2022-05-04
pokojowa/pokojowy
Nr ref.: DPS.110.2.17.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-04-21 2022-05-04
pracownik socjalny - zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.16.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-04-20 2022-05-04
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/21/2022
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2022-04-19 2022-05-04
psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.19.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-04-21 2022-05-02
specjalista ds. płac
Nr ref.: BR-IX-114-3/2022
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2022-04-11 2022-04-30
specjalista d/s płac
Nr ref.: P67-122.7.2022
Jednostka: Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej
2022-04-21 2022-04-29
specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w bramie poznania i galerii śluza
Nr ref.: PCD.KP.110.03.2022
Jednostka: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
2022-04-20 2022-04-29
terapeuta ds. rehabilitacji ruchowej
Nr ref.: DPS3.DN.100.2.2022
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2022-03-17 2022-04-29
ds. sterowania ruchem
Nr ref.: ZDM.DP.1110.7.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-04-14 2022-04-27