Oferta: programista angular

Data publikacji: 2022-09-08
Nr ref.: IN/211/2022
Wydział: Wydział Informatyki
Stanowisko: programista angular

Zakres podstawowych czynności

 • rozwój istniejącego oraz wytwarzanie nowego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania oraz jednostek organizacyjnych Miasta
 • wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania technicznego w trakcie wykonywania prac programistycznych
 • ocena oprogramowania wytwarzanego w zespole pod kątem możliwości optymalizacyjnych

Wymagania obowiązkowe

 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji w frameworku Angular/Angular Material oraz wykorzystania technologii webowych (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript) w oparciu o REST API
 • umiejętność projektowania interfejsów UI/UX
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 • umiejętność pracy i komunikowania  się w zespole

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zwinnych metodyk projektowania i wytwarzania systemów informatycznych (Scrum/Kanban)
 • umiejętność stosowania podstawowych wzorców projektowych
 • znajomość UML i BPMN
 • znajomość języka SQL
 • znajomość relacyjnych baz danych: Oracle, Mysql
 • znajomość języka Java 8/18 oraz frameworków Spring/Spring Boot i Hibernate

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • możliwość pracy hybrydowej

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu systemów informatycznych Miasta Poznań dla tysięcy użytkowników
 • udział w zróżnicowanych tematycznie projektach informatycznych prowadzonych w zwinny sposób
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego (szkolenia, konferencje, studia podyplomowe)
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, dofinansowanie karty Multisport)
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-07.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2022-09-08 00:00
Opis zmian: Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2022-09-08 11:19