Zarządzenie nr 763/2022/P

w sprawie powołania Rady Programowej Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-10-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-10-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-30 08:20:42.0