Oferta: ds. projektów i funduszy europejskich

Data publikacji: 2021-11-29
Nr ref.: KPRM/245/2021
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Stanowisko: ds. projektów i funduszy europejskich

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-11

Zakres podstawowych czynności

 • poszukiwanie źródeł dodatkowego finansowania, w tym pochodzących ze środków pomocowych UE, na realizację zadań inwestycyjnych
 • aplikowanie o ww. środki finansowe, w tym przygotowanie wniosków o dofinansowanie, oraz obsługa całości procesu rozliczania przyznanego dofinansowania
 • udział w realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Biuro, w tym udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz w pracach komisji przetargowych,   
 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów
 • prowadzenie doradztwa wewnętrznego w zakresie korzystania z funduszy unijnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe 
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowania i rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków unijnych
 • wiedza z zakresu programów unijnych, zarządzania  i rozliczania projektów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego oraz dokumentacji mającej dla niego zastosowanie
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych 
 • dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich, zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe 
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Stoińska
Data wytworzenia informacji: 2022-01-11 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Stoińska
Data i godzina publikacji: 2022-01-11 12:11