Oferta: ds. projektów i funduszy europejskich

Data publikacji: 2019-08-06
Nr ref.: KPRM/173/2019
Wydział: Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Stanowisko: ds. projektów i funduszy europejskich

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-09-05

Zakres podstawowych czynności

 • współpraca z jednostkami uczestniczącymi w planowaniu, realizowaniu i monitorowaniu projektów
 • nadzór nad realizowanymi projektami
 • poszukiwanie i analiza możliwości finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Urząd i miejskie jednostki organizacyjne  
 • wsparcie realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych
 • prowadzenie doradztwa dla jednostek w zakresie korzystania z funduszy europejskich oraz zarządzania projektami

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze przygotowania i rozliczania projektów dofinansowywanych ze środków unijnych
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu programów unijnych, zarządzania  i rozliczania projektów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe

studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektów finansowanych z funduszy europejskich, zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 15:19 - informacja o wyniku rekrutacji (Aktualizacja)