Oferta: ds. analiz ekonomicznych

Data publikacji: 2021-06-22
Nr ref.: NW/100/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Stanowisko: ds. analiz ekonomicznych

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-07-22

Zakres podstawowych czynności

 • opiniowanie planów rzeczowo-finansowych spółek prawa handlowego
 • sporządzanie opinii o sprawozdaniach finansowych spółek prawa handlowego oraz miejskich instytucji kultury
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Miasta
 • opiniowanie pod względem ekonomicznym koncepcji dokapitalizowania spółek z udziałem Miasta oraz wyposażania w składniki majątkowe fundacji, stowarzyszeń oraz innych osób prawnych
 • opracowywanie lub opiniowanie pod względem ekonomicznym koncepcji przekształceń własnościowych lub organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych
 • opracowywanie lub opiniowanie założeń ekonomicznych dla nowych podmiotów, których celem jest realizacja zadań własnych i zleconych gminy, w formie spółek prawa handlowego

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach ekonomicznych lub wykształcenie wyższe magisterskie na innych kierunkach połączone z minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach w działach ekonomicznych lub pokrewnych
 • znajomość zasad sporządzania analiz ekonomicznych spółek prawa handlowego
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych ze sporządzaniem analiz ekonomicznych oraz sprawozdań finansowych
 • doświadczenie w prezentacji wyników analiz
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia i wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu wartości dla Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_NW_100_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-07-22
Opis zmian: NW/100/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-07-22 13:05