Oferta: ds. nadzoru właścicielskiego

Data publikacji: 2021-08-31
Nr ref.: NW/163/2021
Wydział: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Stanowisko: ds. nadzoru właścicielskiego

Data rozstrzygnięcia oferty

2021-10-21

Zakres podstawowych czynności

 • realizacja zadań związanych z przystępowaniem i występowaniem Miasta Poznania ze spółek, likwidacją spółek, obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą oraz wyborem firm doradczych przy tworzeniu, restrukturyzacji, przekształceniach i likwidacji spółek prawa handlowego
 • opiniowanie założeń organizacyjno-prawnych dla nowych podmiotów w formie spółek prawa handlowego, realizujących zadania własne i zlecone gminy
 • opracowywanie formalno-prawne koncepcji dokapitalizowania lub prywatyzacji spółek z udziałem Miasta
 • zabezpieczanie interesów Miasta w spółkach prawa handlowego, m.in. poprzez przygotowywanie od strony formalno-prawnej zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzenie ewidencji spółek
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach
 • opracowywanie pod względem organizacyjno-prawnym koncepcji przekształceń własnościowych lub organizacyjnych miejskich jednostek organizacyjnych
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta, projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta lub jej komisji oraz realizacja ww. ustaleń

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, zarządzanie
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego
 • myślenie analityczne

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz/opinii prawnych z zakresu przepisów prawa handlowego, związanych z obsługą formalno-prawną organów spółek

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia i wyjazdy służbowe
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu wartości dla Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_NW_163_2021.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2021-10-21
Opis zmian: NW/163/2021 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2021-10-21 16:19