Oferta: broker informacji merytorycznej

Data publikacji: 2022-09-15
Nr ref.: PK/221/2022
Wydział: Biuro Poznań Kontakt
Stanowisko: broker informacji merytorycznej

Zakres podstawowych czynności

 • udzielanie klientom, również ukraińskojęzycznym, informacji i odpowiedzi na pytania o miejsce, czas, wymagane dokumenty, należne opłaty oraz tryb załatwiania spraw i status spraw indywidualnych dotyczących m.in. ewidencji ludności, dowodów osobistych, sporządzania aktualizacji aktów stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracji pojazdów i innych objętych usługą Biura Poznań Kontakt
 • prowadzenie interaktywnego kalendarza przyjęć interesantów
 • telefoniczne badanie opinii klientów
 • pomoc w postępowaniach administracyjnych, w tym przygotowywanie dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym i windykacji oraz w postępowaniu egzekucyjnym

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • wysoki poziom umiejętności społecznych, zwłaszcza: komunikacji werbalnej, nastawienia na współpracę, asertywnego zachowania
 • znajomość zasad/umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych z klientem
 • umiejętność obsługi komputera i wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie sprawnego wyszukiwania informacji
 • znajomość języka ukraińskiego w stopniu dobrym

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych głównie z telefoniczną obsługą klienta, np. w call center
 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Poznań, ul. Matejki 50
 • praca głównie przy komputerze
 • stały telefoniczny kontakt z klientami
 • praca wg grafiku w godzinach 7.30-20.00
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu komunikacji z mieszkańcami
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-10-03.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Krzyśka
Data wytworzenia informacji: 2022-09-15 00:00
Opis zmian: PK/195/2022 (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Krzyśka
Data i godzina publikacji: 2022-09-15 09:01