Oferta: ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym

Data publikacji: 2024-01-15
Nr ref.: SL/21/2024
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
Stanowisko: ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym

Data rozstrzygnięcia oferty

2024-02-12

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu regulacji tytułów prawnych do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
 • opiniowanie celowości sprzedaży budynków i lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta
 • udział w monitorowaniu realizacji wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego lub tymczasowego
 • udział w monitorowaniu polityki czynszowej
 • udzielanie informacji publicznej z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo, administracja, nauki społeczne
 • ogólna znajomość przepisów prawa mieszkaniowego i administracyjnego
 • znajomość problematyki związanej z mieszkalnictwem, w tym wiedza dotycząca uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju rynku mieszkaniowego
 • zdolności analityczne
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy: gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: ul. Matejki 50
 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, dodatki specjalne
 • pakiet świadczeń socjalnych i benefitów (m.in. dofinansowanie wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki, MyBenefit, Multisport)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym
 • finansowanie inicjatyw pracowniczych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_SL_21_2024.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2024-02-12 00:00
Opis zmian: inormacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2024-02-12 13:07