Oferta: ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Data publikacji: 2021-11-29
Nr ref.: ZP/251/2021
Wydział: Biuro Zamówień Publicznych
Stanowisko: ds. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-01-18

Zakres podstawowych czynności

Samodzielne prowadzenie spraw związanych z obsługą postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby Urzędu poprzez min:

 • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wszczęcia i prowadzenia przydzielonego postępowania
 • pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji w przydzielonych postępowaniach
 • sporządzanie protokołów z czynności komisji
 • udzielanie porad i wyjaśnień wydziałom/biurom Urzędu przy opracowywaniu materiałów źródłowych w przydzielonych postępowaniach
 • wspieranie członków komisji przetargowych oraz sądów konkursowych w zakresie merytorycznego prowadzenia postępowań

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • przynajmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość i umiejętność stosowania prawa zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • dobra znajomość Pakietu MS Office oraz edytora prawnego

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie magisterskie kierunkowe: prawo, administracja, ekonomia
 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych
 • studia podyplomowe/kursy/szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca  głównie przy komputerze
 • możliwe delegacje służbowe
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_ZP_251.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-01-17 00:00
Opis zmian: informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-01-18 09:58