Oferta: ds. komunikacji społecznej

Data publikacji: 2022-09-23
Nr ref.: PRD/230/2022
Wydział: Gabinet Prezydenta
Stanowisko: ds. komunikacji społecznej

Data rozstrzygnięcia oferty

2022-11-02

Zakres podstawowych czynności

 • organizowanie działań w zakresie aktywizacji społecznej: uczestnictwo w planowaniu oraz wprowadzaniu działań, programów oraz usług, których celem jest wzmacnianie społeczności lokalnych; aktywizacja oraz edukacja grup kategorialnych i terytorialnych
 • organizowanie i tworzenie działań przy realizacji strategicznych projektów: Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Centrów Inicjatyw Lokalnych
 • organizowanie oraz wspieranie kampanii społecznych i informacyjnych prowadzonych przez Miasto w zakresie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego i Centrów Inicjatyw Lokalnych
 • moderowanie i tworzenie kanałów przepływu informacji między instytucjami, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, lokalnymi zasobami instytucjonalnymi oraz społecznościami lokalnymi.
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, wymiana dobrych praktyk, rozwój i promocja w zakresie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych
 • obsługa narzędzi komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w realizacji projektów o charakterze społecznym lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw: o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, o stowarzyszeniach i o fundacjach
 • wysoki poziom umiejętności społecznych
 • umiejętność prowadzenia spotkań i wystąpień publicznych
 • bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe

 • sprawność w obsłudze mediów społecznościowych tj. aktywne prowadzenie profilu, funpage'a
 • znajomość problematyki społeczności lokalnych w Poznaniu
 • znajomość metod badań opinii społecznych oraz narzędzi i technik konsultacji społecznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu wizerunku Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_PRD_230.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2022-11-02 00:00
Opis zmian: Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)
Opublikował(a): Agnieszka Kropidłowska
Data i godzina publikacji: 2022-11-02 14:00