Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
główny księgowy w wymiarze 0,5 etatu tj. 20h/tyg
Nr ref.: P.13/1111-2/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 13
2006-02-10 2006-02-24
intendent w wymiarze 1,0 etatu tj. 40h/tyg.
Nr ref.: P13/1111-3/06
Jednostka: Przedszkole Nr 13
2006-02-10 2006-02-24
ds. marketingu zasobów użytkowych
Nr ref.: DKS.1110-3/06
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2006-02-09 2006-02-23
referent do spraw kadr
Nr ref.: 2006/02/01
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2)
2006-02-09 2006-02-22
główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu
Nr ref.: odb/2006/1
Jednostka: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1
2006-02-08 2006-02-22
sam.referent administracyjno-biurowy
Nr ref.: P.141.1111-1/2006
Jednostka: Zespół Przedszkoli nr 1
2006-02-07 2006-02-21
stanowisko ds. problemu bezrobocia, szkoleń i analiz
Nr ref.: MOPR/ 2 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-02-06 2006-02-20
stanowisko ds. realizacji świadczeń
Nr ref.: MOPR/ 1 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-02-06 2006-02-20
z-ca głównego ksiegowego
Nr ref.: PO.II.1111-173/2006
Jednostka: Pogotowie Opiekuńcze
2006-02-07 2006-02-16
stanowisko ds. zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i odszkodowań
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/4/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-02-01 2006-02-16
ds. inwestycji
Nr ref.: DKS.1110-2/06
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2006-02-01 2006-02-15
radca prawny
Nr ref.: GP/NKO/1110-1/06
Jednostka: POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011
2006-01-30 2006-02-13
goniec - doręczyciel korespondencji
Nr ref.: GP/NC/2/2006
Jednostka: POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011
2006-01-13 2006-01-29
pracownik biurowy
Nr ref.: P77.1111/2/06
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2006-01-13 2006-01-27
specjalista ds. płac
Nr ref.: P77.1111/1/06
Jednostka: Przedszkole Nr 77 "Koraliki"
2006-01-13 2006-01-27
sam. ref. d/s płacowych w wymiarze 1/2 etatu (20h/tygodniowo)
Nr ref.: SP34/1/2006
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (Przedszkole nr 190 , Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego )
2006-01-09 2006-01-25
główny księgowy
Nr ref.: PPP8/10/02/2006
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
2006-01-09 2006-01-23
stanowisko ds. sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości miasta poznania
Nr ref.: ZG -ZKS/1110/2/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-01-09 2006-01-23
specjalista ds. kadrowo-płacowych
Nr ref.: PPP8/10/01/2006
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8
2006-01-09 2006-01-23
audytor wewnętrzny
Nr ref.: ZG - ZKS/1110/38/05
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2005-12-14 2006-01-23