Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.2.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego
Nr ref.: MPU-KP.1000.3.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 6 miesięcy)
Nr ref.: MPU-KP.1000.5.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
ds. projektowania urbanistycznego (umowa na zastępstwo - ok. 1 roku)
Nr ref.: MPU-KP.1000.4.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-14 2022-01-25
psycholog/pedagog - centrum wspierania rozwoju dzieci i młodzieży "klub"
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.1.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-01-13 2022-01-25
ds. projektowania infrastruktury technicznej
Nr ref.: MPU-KP.1000.1.2022
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2022-01-13 2022-01-24
kontroler strefy płatnego parkowania
Nr ref.: ZDM.DP.1110.2.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-01-12 2022-01-23
ds. logistyki
Nr ref.: ZDM.DP.1110.1.2022
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2022-01-11 2022-01-22
specjalista ds. księgowości
Nr ref.: CUW-SAZ.110.1.2022
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2022-01-10 2022-01-20
księgowa/y
Nr ref.: KD.120.1.2022
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
2022-01-03 2022-01-17
ds. obsługi informatycznej
Nr ref.: MOPR/71/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-12-13 2022-01-15
specjalista ds. kadr i płac
Nr ref.: CUW-SAZ.110.38.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-30 2022-01-13
ds. usuwania pojazdów
Nr ref.: ZDM.DP.34.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-14 2022-01-13
specjalista ds. księgowych i analiz
Nr ref.: CUW-SAZ.110.37.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-29 2022-01-12
ds. uzgodnień zewnętrznych
Nr ref.: ZDM.DP.37.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-28 2022-01-12
ds. nadzoru nad infrastrukturą
Nr ref.: ZDM.DP.36.2021
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2021-12-28 2022-01-10
ds. planowania i sprawozdań
Nr ref.: MOPR/67/2021
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2021-12-02 2022-01-10
specjalista ds. zaopatrzenia i konserwacji- zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.63.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-23 2022-01-07
instruktor ds. kulturalno-oświatowych i terapii muzycznej- zespół dziennych domów pomocy
Nr ref.: CUW-SAZ.4320.64.2021
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2021-12-23 2022-01-07
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/21/21
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Poznaniu)
2021-12-16 2021-12-31