Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
rzemieślnik "złota rączka", etat/40 godzin tygodniowo
Nr ref.: Nr 1/06/2008r.
Jednostka: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
2008-06-05 2008-06-20
główny księgowy - 1/4 etatu
Nr ref.: a1
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 Poznań - Piątkowo
2008-05-27 2008-06-20
nauczyciel
Nr ref.: 1/2008
Jednostka: Przedszkole Nr 20 im. Śmiałka Umiałka
2008-04-21 2008-05-31
specjalista ds. płac
Nr ref.: P-47-1/2008
Jednostka: Zespół Przedszkoli nr 2 (Przedszkole nr 47, Przedszkole nr 83 "Zuch")
2008-03-17 2008-05-15
główny księgowy 1/2 etatu
Nr ref.: XIVLO-1111/K/2/08
Jednostka: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
2008-04-07 2008-04-21
główny księgowy
Nr ref.: Nr SP88/1110-2/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
2008-02-08 2008-02-29
specjalista do spraw kadr
Nr ref.: Nr SP88/ 1110-1/08
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Poznańskich Koziołków
2008-02-04 2008-02-29
główny księgowy
Nr ref.: ZSO/DSP/0717/73/2007
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)
2007-09-24 2007-10-15
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nr ref.: 4/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2007-09-20 2007-10-04
referent ds. gospodarczych, 3/4 etatu
Nr ref.: ref.2007
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego
2007-09-17 2007-09-25
specjalista do spraw żywienia
Nr ref.: P85-1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 85
2007-08-23 2007-09-08
księgowa
Nr ref.: SSM3 - 1/2007
Jednostka: Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3
2007-08-16 2007-08-27
referent administracyjny
Nr ref.: P-117-1111a-4/07
Jednostka: Przedszkole Nr 117 im. Czecha
2007-08-03 2007-08-17
referent ds. żywienia i administracji
Nr ref.: P69-1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 69 im. Fryderyka Chopina
2007-07-27 2007-08-09
główny księgowy
Nr ref.: P74-1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
2007-05-10 2007-06-15
referent do spraw płac
Nr ref.: P41-1/2007
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
2007-05-07 2007-05-21
referent do spraw płac
Nr ref.: P41-1/2007
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
2007-05-07 2007-05-21
z-ca głównego księgowego
Nr ref.: PO-VIII-05-IV/07
Jednostka: Pogotowie Opiekuńcze
2007-04-18 2007-04-30
główna księgowa - 1/4 etatu
Nr ref.: P-9/1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki
2007-03-19 2007-03-31
główna księgowa
Nr ref.: GM-65/1-2007
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 1
2007-03-20 2007-03-29