Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty rozpatrywane

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
główny księgowy
Nr ref.: P74-1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka
2007-05-10 2007-06-15
referent do spraw płac
Nr ref.: P41-1/2007
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
2007-05-07 2007-05-21
referent do spraw płac
Nr ref.: P41-1/2007
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 21 im. F. Płaskowickiej, Przedszkole nr 41 ,,Wesoła Stacyjka" i Przedszkole nr 112 "Mali Przyrodnicy")
2007-05-07 2007-05-21
z-ca głównego księgowego
Nr ref.: PO-VIII-05-IV/07
Jednostka: Pogotowie Opiekuńcze
2007-04-18 2007-04-30
główna księgowa - 1/4 etatu
Nr ref.: P-9/1/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 9 im. Zbyszka i Jagienki
2007-03-19 2007-03-31
główna księgowa
Nr ref.: GM-65/1-2007
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 1
2007-03-20 2007-03-29
główny księgowy
Nr ref.: 2/2007
Jednostka: Ogród Jordanowski Nr 2
2007-02-09 2007-03-09
główna księgowa
Nr ref.: Prz.871/2007
Jednostka: Przedszkole Nr 87 im. Jacusia i Agatki
2007-02-05 2007-02-19
referent ds. administracyjno - kadrowych
Nr ref.: 1/2007
Jednostka: XX Liceum Ogółnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
2007-01-31 2007-02-13
główny księgowy
Nr ref.: ZSzOS3-1/2007
Jednostka: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
2007-01-05 2007-01-18
kierownik gospodarczy
Nr ref.: ZSO/DSP/0717/271/06
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)
2006-12-04 2006-12-20
główny księgowy
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 126 im. Rusa
2006-09-18 2006-09-28
referent d/s żywienia
Nr ref.: nr 1
Jednostka: Przedszkole Nr 174 "Królewna Śnieżka"
2006-08-28 2006-09-01
dozorca 1/2 etatu - tzw.
Nr ref.: 1
Jednostka: Ogród Jordanowski Nr 2
2006-07-13 2006-07-31
główny księgowy
Nr ref.: ZSO/DSP/0717/145/06
Jednostka: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta (Technikum Odzieżowo-Usługowe, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 23, XXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna Nr 23, Szkoła Policealna Nr 23 dla Dorosłych)
2006-05-29 2006-06-20
referent ds.kadr.
Nr ref.: 2/06
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)
2006-04-11 2006-05-31
główny księgowy.
Nr ref.: 1/06
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)
2006-04-11 2006-05-31
główny księgowy.
Nr ref.: 1/06
Jednostka: Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 109, I Liceum Ogólnokształcące Specjalne)
2006-04-11 2006-05-31
główny księgowy cały etet
Nr ref.: ZSENr1 OP-1/2006
Jednostka: Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
2006-04-28 2006-05-20
główny księgowy 1/2etatu
Nr ref.: ZSzOSNr3 OP-1/2006
Jednostka: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
2006-04-20 2006-05-15