Oferta: aplikant radcowski

Data publikacji: 2022-11-21
Nr ref.: PW/264/2022
Wydział: Wydział Prawny
Stanowisko: aplikant radcowski
Informacje dodatkowe: praca w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu, na czas odbywania aplikacji

Zakres podstawowych czynności

 • wspieranie radców prawnych w procesie gromadzenia dokumentów i pozyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia spraw
 • sporządzanie projektów typowych pism w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych
 • sporządzanie projektów opinii i stanowisk prawnych
 • wstępne weryfikowanie projektów umów i innych dokumentów
 • prowadzenie terminarza spraw sądowych
 • przygotowanie i przekazywanie korespondencji radców prawnych do wysyłki
 • zastępowanie radców prawnych przed sądami i innymi organami
 • przekazywanie do archiwizacji akt spraw prowadzonych przez radców prawnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo
 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub zdany egzamin wstępny na aplikację i złożony wniosek o wpis na listę aplikantów
 • znajomość i umiejętność sprawnego stosowania obowiązujących przepisów prawnych
 • umiejętność dokonywania analizy prawnej i redagowania pism

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej lub w kancelariach prawnych
 • doświadczenie w wykonywaniu zastępstwa prawnego przed sądami i organami administracji
 • znajomość zakresu kompetencji organów administracji publicznej, szczególnie lokalnej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • miejsce pracy - pl. Kolegiacki lub ul. Gronowa
 • praca administracyjna przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-12-11.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Teresa Dmochowska-Weber
Data wytworzenia informacji: 2022-12-02 00:00
Opis zmian: Zmiana terminu skladania ofert (Aktualizacja)
Opublikował(a): Teresa Dmochowska-Weber
Data i godzina publikacji: 2022-12-02 08:16