Oferta: ds. analiz i prac studialnych

Data publikacji: 2020-11-16
Nr ref.: RMWM/150/2020
Wydział: Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Stanowisko: ds. analiz i prac studialnych

Zakres podstawowych czynności

 • opracowywanie studiów i analiz dotyczących wszystkich działów gospodarki miejskiej oraz monitorowanie zmian w niej zachodzących
 • współudział przy opracowywaniu okresowych sprawozdań dotyczących problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego
 • formułowanie wniosków z dokonanych analiz i badań, w szczególności pod kątem ich wykorzystania w opracowaniach planistycznych, prognozach i studiach rozwoju Miasta
 • prowadzenie analiz porównawczych sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta na tle kraju, województwa, aglomeracji i innych dużych miast w kraju i zagranicą
 • zbieranie informacji oraz prowadzenie baz danych o różnych aspektach życia miast, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania, w oparciu o źródła krajowe i zagraniczne

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz statystycznych lub ekonomiczno-finansowych w firmach consultingowych, lub jednostkach naukowo-badawczych, lub instytucjach finansowych, lub jednostkach administracji publicznej
 • znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania
 • wysoki poziom komunikowania się w języku polskim (pod względem poprawności językowej) oraz umiejętność redagowania tekstów, pism i komunikatów
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe

-

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy

 • miejsce pracy: ul. Za Bramką 1
 • praca głównie przy komputerze 
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • wyjścia poza miejsce pracy, wyjazdy służbowe 
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie 
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-12-06.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-16 12:53 - ogłoszenie (Aktualizacja)