Oferta: ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi

Data publikacji: 2020-04-02
Nr ref.: WJPM/50/2020
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi

Zakres podstawowych czynności

 • redagowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych (m.in. uchwał, zarządzeń, regulaminów, statutów) oraz prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem opinii prawnych
 • opracowywanie procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedli oraz kontrola ich realizacji
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału, w tym zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo
 • umiejętność analizowania i redagowania aktów prawnych
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, udostępniania informacji publicznej, finansów publicznych
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-04-19.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-02 08:08 - Informacja o naborze (Aktualizacja)