Oferta: ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi

Data publikacji: 2022-06-21
Nr ref.: WJPM/152/2022
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: ds. analiz prawnych i nadzoru nad jednostkami pomocniczymi

Zakres podstawowych czynności

 • redagowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych oraz Wydziału (w tym m.in. uchwał, zarządzeń, regulaminów, statutów) oraz prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem opinii prawnych
 • opracowywanie procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania osiedli oraz kontrola ich realizacji
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału, w tym zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej
 • przygotowywanie informacji, zestawień i analiz dotyczących funkcjonowania osiedli i Wydziału, w tym analiz aktów prawnych
 • redagowanie pism w odpowiedzi na zapytania osiedli i mieszkańców

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - prawo
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, udostępniania informacji publicznej, finansów publicznych
 • umiejętność analizowania i redagowania aktów prawnych
 • umiejętność sporządzania pism, protokołów, sprawozdań
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji
 • zdolności analityczne

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - o sposobie i terminie ich dostarczenia poinformujemy kandydatów zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna przy komputerze oraz wyjścia poza miejsce pracy
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-07-11.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Szulc
Data wytworzenia informacji: 2022-06-21 00:00
Opis zmian: ogłoszenie rekrutacyjne (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Anna Szulc
Data i godzina publikacji: 2022-06-21 10:40