Oferta: ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi

Data publikacji: 2020-02-13
Nr ref.: ZSS/25/2020
Wydział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Stanowisko: ds. analizy efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Informacje dodatkowe: praca na czas określony do końca 2021 roku

Zakres podstawowych czynności

 • zbieranie danych z wydziałów i sporządzanie sprawozdań dotyczących efektów współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • pozyskiwanie i aktualizowanie danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Poznania
 • współpraca przy opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
 • konsultowanie, opracowywanie i koordynacja procedury zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert realizowanej przez wydziały UMP
 • tworzenie i udział w kampaniach informacyjnych dotyczących organizacji pozarządowych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w pracy lub/i we współpracy z organizacjami pozarządowymi bądź doświadczenie związane z przygotowywaniem analiz/zestawień
 • bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
 • wysoki poziom umiejętności społecznych

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań, konsultacji, prezentacji publicznych
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programu MS Excel
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • stanowisko pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-02-25.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 14:43 - Ogłoszenie rekrutacyjne (Aktualizacja)