Oferta: ds. architektury

Data publikacji: 2020-06-25
Nr ref.: UA/88/2020
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: ds. architektury

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw związanych z administracją architektoniczno-budowlaną, między innymi w zakresie decyzji administracyjnych związanych z budową, rozbiórką, projektami budowlanymi, oraz rozstrzygania zgłoszeń związanych z budową, robotami budowlanymi, sposobem użytkowania budynku 
 • obsługa skarg i wniosków w tym udzielanie informacji o toku postępowania administracyjnego prowadzonych spraw

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - architektura, budownictwo
 • doświadczenie zawodowe przy obsłudze procesu inwestycyjnego
 • umiejętność stosowania przepisów ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i pokrewnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • wiedza z zakresu przebiegu procesu inwestycyjnego
 • bardzo dobra komunikatywność i umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej w obszarze inwestycji budowlanych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2020-07-06.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Stoińska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-25 14:46 - ogłoszenie (Aktualizacja)