Oferta: ds. archiwum akt komunikacyjnych

Data publikacji: 2022-06-23
Nr ref.: SOUK/158/2022
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. archiwum akt komunikacyjnych

Zakres podstawowych czynności

 • wydawanie akt pojazdów na stanowiska pracy związane z rejestracją pojazdów
 • wydawanie akt kierowców na stanowiska pracy związane z wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • prowadzenie archiwizacji akt pojazdów i kierowców po realizacji zadań przez pracowników wydziału
 • brakowanie akt pojazdów i kierowców

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie
 • roczny staż pracy
 • znajomość przepisów ustawy o kierujących pojazdami, prawa o ruchu drogowym, w tym dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
 • znajomość przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach archiwistyka, administracja
 • doświadczenie w pracy związanej z archiwizacją dokumentów
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, kursy z zakresu archiwistyki

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Miejsce pracy: ul. Gronowa 22a

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta wewnętrznego
 • możliwe wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Składanie ofert

Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w terminie do 2022-07-04.

Urząd Miasta w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 00:00
Opis zmian: informacja o naborze (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Michalczyk
Data i godzina publikacji: 2022-06-23 14:11